Regler for opførelse af kystanlæg

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er den myndighed der administrerer det danske søterritorie.

Klik på direktoratets logo for at læse mere.

Lovtekst

Du kan også klikke på disse links for at læse lovtekster angående opførelse af både- og badebroer:

§
BEK nr 232 af 12/03/2007

§
LBK nr 267 af 11/03/2009