Pilotering.
Bang-Co udfører mindre piloteringsprojekter som her i Ålborg, hvor en tilbygning piloteres med stålrør.

Rørene sammensvejses efterhånden som de rammes ned med det mobile ramslag.