Svendborg Sund
Ny bro på Tåsinge

1-2-3 så står der en flot bro.