Bornholm
2. etape: Rampe og platform for kørestolsbrugere

Der skal skabes adgang fra vejen via en lang rampe

Der monteres sider på rampen

Rampen passeres let af gående via de to tværramper

Nederste del af rampen er monteret med store rustfri bolte (rød pil) og kan afmonteres når stranden vedligeholdes med maskiner