Korsør
Vinterbadernes bro

Billedet herover er historie. Højvandet tog vinterbadernes bro - nu har de en fra Bang-Co

Den færdige bro fra Bang-Co. Den bratte trappe ved landingen skal senere afløses af en gangvej af træ.

Billede fra broens "indvielse" i december måned: