Søbred
Sikring af søbred for udskridning

Holdepæle irammet og klædning monteret mod terræn.

Ramme for stenfyld samt afdræning af regnvand.

Gangbro med afslutningskant (bolværkshammer).

Repos over sumpområde.