Faaborg
Pælerække til understøtning af midlertidig hal

Den store kran som Bang-Co råder over, giver ofte anledning til lidt specielle projekter!

Den stive gitterkonstruktion nødvendiggør en meget præcis placering af pælerækken!