Storm, Januar 2005
Naturen prøver kræfter med bro og bolværk i Ballen (se billeder andetsteds i samlingen)