Renovering af moler
Begge moler skal forstærkes med nye pælerækker

Yderste mole med ny pælerække