Standardbro.
Variation med afrundet gelænder og sænket anløbsplatform.

Brug af mini-ramslag ved opbygning af bådebro.