Søerne ved Silkeborg.
Bolværk til sikring af søbred (Side 1 af 2).

Nye pæle rammes ned i søbunden umiddelbart foran det eksisterende træværk.

Klædningen samles i sektioner...

...og fastgøres på bagsiden af pælene.

Et lille stykke bolværk er gjort færdig til prøvebesigtigelse.

Der etableres en gangbro langs søbreden

Materialer transporteres ad vandvejen (græsplænen skånes!)

Terrasseplatform tilpasses elegant søbrinkens og havens terræn