Nybygning/Renovering.
Træpæle udskiftes med "Fjernvarmerør".

Ny bro sammenbygges med eksisterende badeplatform

Bemærk at den gamle dæksklædning stadig ligger løst på vangerne

Pæleorm angriber ikke plastkappen

Isen bider vanskeligere fast i den glatte plastkappe, og chancen for beskadigelse er mindre

Pæletoppen skæres præcist af, røret fyldes med beton eller PU-skum og og afsluttes pænt med en muffe