Bolværksarbejde.
Bang-Co udfører kystsikring samt opførelse og reparation af spuns og bolværk.

Spuns klargøres og lines præcist op for et pænt slutresultat.

Der anvendes enten ramslag eller vibrationsudstyr.

Det færdige resultat er altid præget af høj kvalitet og flot finish.

Bolværk udføres også med pæle og beklædning af stålplade og træ.

Solide jordankre rammes i med mobilt ramslag.

Bolværk fastspændes til jordankre med ståldragere.

Der etableres dræn og terrænet gendannes.

Det færdige resultat.